Restaurant i cafè GR221

1907 Restaurant Pollença

Des de fa més de 100 anys l’hotel és visitat per personatges ilustres, bé allotjats en ell o de tertúlia a la seva renombrada cafeteria: Tito Cittadini, Dionís Bennassar, Roch Minué, Maria del Mar bonet, Jordi Savall…

La cafeteria, amb la seva terrassa al bell mig de la plaça, constitueix un referent de qualitat i servei al poble, tant pels vilatants com pels foranis.